< h >

H1-H6 - Slúži na písanie nadpisov. Je ich viacej. Idú od najväčšieho po najmenší (h1 je najväčší - h6 je najmenší) :

Príklad na využitie:

Späť na menu