< ol/ul >

Zoznamy sa delia na:

  1. Zoradený (ol)
  2. Nezoradený (ul)

1. Zoradený:

-Píše sa < ol > (z angličtiny: order list)
-Bod zoznamu sa píše < li >

Zoznam:

  1. Bod zoradeného zoznamu1
  2. Bod zoradeného zoznamu2
  3. Bod zoradeného zoznamu3

Kód zoznamu:


2. Nezoradený:

-Píše sa < ul > (z angličtiny: unorder list)
-Bod zoznamu sa píše < li >

Zoznam:

Kód zoznamu:


Späť na menu